Browsed by
Month: Září 2016

Dobrá zpráva – cvičení pro děti bude!

Dobrá zpráva – cvičení pro děti bude!

Rádi oznamujeme, že se nám za pomoci našeho bývalého starosty (Petře, díky!) podařilo zajistit cvičení pro předškolní děti a prvňáky každý čtvrtek od 17 do 18 hodin! V liché týdny bude zaměřeno na všestrannost, v sudé týdny na míčové hry. Více podrobností se dozvíte od cvičitelů v hodinách uvedených v rozvrhu cvičení.

Na tomto místě bychom jménem výboru naší TJ chtěli poděkovat našim cvičitelkám žen Alici a Míle, které nám přispěchaly na pomoc, když jsme neměli pro hodiny dětí cvičitele. Alice a Mílo – díky!