Členské příspěvky

Členské příspěvky

Členské příspěvky pro školní rok 2023 /2024

Pro cvičební rok 2023/2024 platí následující členské příspěvky na účet jednoty 2500997408/2010.

Člen platípři cvičenív I. pololetíve II. pololetí
výdělečně činný1x týdně1 300 Kč1 300 Kč
výdělečně činný2-3x týdně1 500 Kč1 500 Kč
výdělečně činnýnecvičící600 Kč600 Kč
dětibez rozlišení1 100 Kč1 100 Kč
studenti do 26 let1x týdně1 100 Kč1 100 Kč
studenti do 26 let2-3x týdně1 300 Kč1 300 Kč
důchodci1x týdně850 Kč850 Kč
důchodci2-3x týdně1 100 Kč1 100 Kč
důchodcinecvičící300 Kč300 Kč