Browsed by
Archiv pro měsíc: Březen 2016

Valná hromada naší TJ úspěšně proběhla ?>

Valná hromada naší TJ úspěšně proběhla

V pondělí 7. března se sešli členové naší tělocvičné jednoty na letošní Valné hromadě. Zvolili nové orgány TJ (výbor a kontrolní komisi) a zástupce TJ na jednání župy, a rozhodli o ponechání hřiště v majetku TJ. Zápis z Valné hromady zveřejníme na webu naší TJ hned po jeho schválení ověřovateli.

Zpráva o zasedání Kontrolní komise TJ Sokol Lhotka ?>

Zpráva o zasedání Kontrolní komise TJ Sokol Lhotka

Zpráva o zasedání Kontrolní komise TJ Sokol Lhotka, předkládaná její Valné hromadě svolané na den 7. 3. 2016 Dne 11. února 2016 se v jídelně MŠ Jílovská v Praze 4 sešla Kontrolní komise naší Tělocvičné jednoty ve složení František Beneš (předseda), Miloslava Celnerová a Alice Vítová, aby provedla kontrolu materiálů předložených hospodářkou TJ Alžbětou Pikulíkovou. Přítomen byl i starosta TJ Jiří Bubeníček. Sestra Pikulíková komisi předložila účetní a související doklady vedené do konce roku 2015, a dále doklady z roku letošního. Jejich kontrolou…

Read More Read More

Seznam kandidátů ?>

Seznam kandidátů

Seznam kandidátů na obsazení funkcí v TJ Sokol Lhotka, předkládaný její Valné hromadě svolané na den 7. 3. 2016 (jména jsou uvedena bez titulů, u výboru s funkcí, na kterou daná osoba kandiduje, u kontrolní komise bez této funkce, protože svého předsedu si podle Stanov ČOS volí komise ze svých členů sama)   Kandidáti do výboru jednoty: František Beneš, kandidát na starostu TJ Matěj Fous, kandidát na místostarostu TJ Jiří Hrbek, kandidát na jednatele TJ Marie Melezinková, kandidátka na hospodářku TJ…

Read More Read More