Browsed by
Month: Březen 2020

Přerušení cvičení

Přerušení cvičení

Výbor T. J. Sokol Lhotka rozhodl s okamžitou platností do doby, po kterou bude trvat přerušení výuky na základních školách v územním obvodu hl. m. Prahy, o přerušení veškerých tělovýchovných aktivit uskutečňovaných v tělocvičně Jílovská (tedy o přerušení všech cvičení žen, mužů i dětí).
V Praze, dne 10. března 2020.