Všestrannost

Všestrannost

Předškolní děti

 Oddíl předškolních dětí (od 4 let) se zaměřuje na všestranně rozvíjející cvičení, které je základem pro pozdější výběr sportů. Děti procvičují atletiku, gymnastiku, míčové hry, hudebně pohybovou výchovu a hry. Oddíl je zapojen do projektu Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky.

Mladší žactvo

Děti ve věku od 6 do 10 let si vyzkouší všestranně rozvíjející cvičení – základy gymnastiky, atletiky, míčové hry, pohybové hry, florbal a mnoho dalšího.

Ženy – aerobic

Po úvodním zahřátí následují krokové variace spojené do různě obtížných sestav. Dále hodina obsahuje protažení, posilování, strečink. V hodinách je používáno různé náčiní.

Floorball

V této hodině se děti naučí základy floorbalu jako dribling, přihrávka, střela a jiné základy této hry.

Ženy – kondiční cvičení

Cvičení velmi podobné pondělní hodině, BEZ zařazení krokových variací. Protažení, posilování problémových partií, strečink s využitím nejmodernějšího náčiní.

Ženy – cvičení pro zdraví

Cvičení v pomalejším tempu, protažení těla s využitím poznatků ze zdravotní tělesné výchovy, jógy a rehabilitace.

Muži, dorost – kopaná

Rekreační malá kopaná pro všechny, kteří mají zájem o tuto hru a nevadí jim trochu pohybu v tělocvičně s míčem.