Aktuality

Ocenění ČOS pro Danu Uzlovou ?>

Ocenění ČOS pro Danu Uzlovou

Další významné ocenění obdržela náčelnice naší jednoty Dana Uzlová. Starostka České obce sokolské Hana Moučková ji ocenila jako spoluautorku projektu pro předškolní děti „Se Sokolem do života“ – www.sesokolemdozivota.cz. Do tohoto projektu je zapojeno více než 87 tisíc dětí z mateřských škol a sokolských jednot. Gratulujeme!

Památný den Sokolstva 8. října – významný den České republiky ?>

Památný den Sokolstva 8. října – významný den České republiky

Památný den sokolstva je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří během téměř 160 let existence našeho spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Od roku 2019 je zařazen do kalendáře významných dnů České republiky. Datum 8. října bylo zvoleno jako připomínka tragických událostí roku 1941. V noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo v rámci “Akce Sokol” zatklo na 1500 sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních…

Read More Read More

Prázdninové cvičení žen ?>

Prázdninové cvičení žen

O letních prázdninách cvičí ženy pod vedením jedné z osvědčené dvojky cvičitelek Míla/Alice vždy ve středu od 19:00 hodin v klubovně jednoty ve Vzdušné ulici, a to v těchto termínech: 8. 7., 22. 7., 29. 7., 12. 8., 19. 8. a 26. 8. 2020. Případné další termíny jsou v jednání.

Obnovené cvičení žen ?>

Obnovené cvičení žen

  Ženy začínají opět cvičit každou středu – Míla  (drží se s cviky více při zemi – tedy vleže) a každý čtvrtek – Alice (aerobik), a to vždy od 19:00 hodin v prostorách klubovny T. J. Sokol Lhotka ve Vzdušné ulici, Praha 4, případně venku na trávě před klubovnou. Těšte se na Alici a Mílu, holky se těší na vás!

Dětský příměstský tábor 2020 ?>

Dětský příměstský tábor 2020

T. J. Sokol Lhotka pořádá i o letošních prázdninách dětský příměstský tábor ve dvou termínech. Termín 13. – 17. 7. 2020 je už plně obsazen. Více informací viz leták.

Přerušení cvičení ?>

Přerušení cvičení

Výbor T. J. Sokol Lhotka rozhodl s okamžitou platností do doby, po kterou bude trvat přerušení výuky na základních školách v územním obvodu hl. m. Prahy, o přerušení veškerých tělovýchovných aktivit uskutečňovaných v tělocvičně Jílovská (tedy o přerušení všech cvičení žen, mužů i dětí). V Praze, dne 10. března 2020.

Vánoční posezení ?>

Vánoční posezení

Srdečně Vás zveme na VÁNOČNÍ POSEZENÍ, které se bude konat v úterý 10. 12. 2019 v pizzerii La Bussola od 18:00, kde pro Vás bude přichystané malé pohoštění. Těšíme se na Vaši účast T.J. Sokol Lhotka