Aktuality

Otevřený dopis členům a činovníkům České obce sokolské (z 18. 2. 2023)

Otevřený dopis členům a činovníkům České obce sokolské (z 18. 2. 2023)

Bratři a sestry,

uplynulo devět dní od doby, kdy jsme se z mailu br. Tesaře, ředitele kanceláře ČOS, dozvěděli o „aktuální kauze“, při níž Česká obec sokolská přišla o 40 milionů korun a v Tyršově domě spáchala blízká spolupracovnice starostky ČOS sebevraždu. Na jeho sdělení jsem hned 9. 2. reagoval otevřeným dopisem, který je připojen níže.

Od té doby se mnohé událo. Zasedalo předsednictvo ČOS, které v zápisu uvedlo, že „si všichni členové Předsednictva ČOS uvědomují odpovědnost vyplývající z jejich pozice. I přesto jsou … v této složité situaci připraveni pracovat pro ČOS, především v souvislosti s finálními přípravami letošního XVII. všesokolského sletu“. Tedy žádná sebereflexe a ani slovo o konkrétních důsledcích této odpovědnosti, což považuju za nepřijatelné. Zatím doložená škoda se přitom vyšplhala značně výše, a protože jde převážně zřejmě o úvěrový podvod, bude k ní třeba připočíst úroky (jistě nemalé) a dále platby za právní zastoupení. Celkem tedy půjde odhadem o 50 milionů korun, ne-li víc. (A pokud by šlo o úvěrový podvod, nechci domyslet, že by se za vylákaný úvěr ručilo sokolský majetkem, například Tyršovým domem…)

Na webu ČOS se o osobě, která spáchala přímo v Tyršově domě sebevraždu, hovoří jako o „profesionální podvodnici, která pomocí profesionálně zfalšovaných dokumentů podvedla banku i ČOS“. Tady je třeba říci, že šlo o Elišku Colding, sekretářku starostky ČOS Hany Moučkové, kterou H. Moučková pověřovala  svým zastupováním například v jednání s Národní sportovní agenturou (https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2022/08/NSA_106_27.pdf, konec 1. odstavce Odůvodnění) a v oficiálních dokumentech ji označovala jako „asistentku starostky ČOS“.

Vztahy mezi Hanou Moučkovou a Eliškou Colding přitom silně překračovaly běžný pracovně právní rámec a neomezovaly se jen na pracovní otázky, obě spolu například trávily dovolenou.

E. Colding měla být pověřena i jednáním s bankou, kdy například měla zřídit termínovaný účet ČOS, ale místo toho založila účet běžný a mnohamilionovou částku z něj odčerpala. Je přitom neuvěřitelné, že to nikdo po ní nezkontroloval! Pokud to tak je, samozřejmě jí to usnadnilo jednání s bankou při dalším podvodném jednání jménem ČOS.

Domnívám se proto, že ona nyní často zdůrazňovaná rafinovanost Elišky Colding, „která pomocí profesionálně zfalšovaných dokumentů podvedla banku i ČOS“ je jen kouřovou clonou, která má zakrýt lajdáctví a nedůslednou kontrolu práce osobní asistentky starostky Hany Moučkové. Policie jistě objasní, jak to bylo s oprávněními k užívání datové schránky ČOS a kdo zanedbal její kontrolu, kdo zanedbal komunikaci s bankou, při jejímž řádném výkonu by se na nekalé jednání přišlo dříve, i jakého druhu a jak rozsáhlá byla „oprávnění“, která své asistentce svěřila Hana Moučková.

Výsledek však, bohužel, známe už nyní. Obrovská finanční škoda, strašná ostuda pro celou Českou obec sokolskou, znechucení řadových Sokolů a sokolských činovníků.

A v této situaci starostka ČOS v zápisu z jednání předsednictva uvádí, že „je připravena a schopna jít dál a pokračovat ve vedení ČOS.“

To věřím! Vždyť co by po tak velké ostudě jinde dělala! (A taky by přišla o možnost z první ruky získávat informace o případu, při jehož objasňování může dojít k zajímavým a pro leckoho nepříjemným zjištěním.)

Předsednictvo ČOS svolalo na sobotu 9. 3. zasedání Výboru ČOS, přičemž do programu jeho jednání nezařadilo bod s návrhem na hlasování o odvolání Hany Moučkové z funkce starostky ČOS. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že Hana Moučková je zaměstnankyní nás všech, členů České obce sokolské. Je placena ze společných peněz a pokud nejsme s její prací spokojeni, máme právo ji propustit. Vždyť který spolek nebo podnik by si ponechal v čele osobu, které její asistentka po nosem ukradla tak obří sumu!

Nerozhodujeme o tom přímo, ale prostřednictvím svých zástupců, vyslanců našich žup, kteří jsou členy Výboru ČOS. Pokud se tedy domníváte, že současná aféra je poslední (a současně zdaleka největší) kapkou v množině problémů, které se v Sokole za vedení H. Moučkové nakupily, obraťte se v rámci své župy na svého vyslance ve Výboru ČOS a tlumočte mu svůj názor, jak by měl postupovat při hlasování o změně v čele ČOS. A samozřejmě je třeba, aby už teď některý z vyslanců vznesl na předsednictvo ČOS požadavek, aby do programu jednání Výboru byl zařazen bod „Hlasování o odvolání Hany Moučkové z funkce starostky České obce sokolské“.

Hlasovat by se mělo i v případě, že by se H. Moučková z jakéhokoli důvodu na zasedání Výboru nedostavila, z jejího postoje totiž jasně vyplývá, že se své funkce chce držet jako… (však více co).

Pokud by k jejímu odvolání skutečně došlo, Výbor by postupoval podle Směrnice ČOS č. 5/2018 – Volební řád Výboru ČOS

(https://docs.google.com/document/d/1CN9TJ9RF3qqQsDrMR1tK1nmeJvKh6BOe/edit),

konkrétně podle jeho článku 6, odstavec 2, podle nějž „V případě odvolání starosty přecházejí jeho práva a povinnosti na 1. místostarostu, který zajišťuje veškeré činnosti starosty ČOS do příštího zasedání Výboru ČOS, který zvolí nového starostu s mandátem do konce volebního období.“ Volební řád řeší i situaci, kdy by 1. místostarosta funkci starosty nechtěl nebo nemohl převzít, takže máme vodítko, jak v této věci postupovat.  

Pokud jde o ostatní členy předsednictva ČOS, navrhuju se otázkou vyslovení důvěry v období před Sletem nezabývat a dát jim možnost, aby ukázali, jestli jsou ochotni a schopni vést Českou obec sokolskou lépe a demokratičtěji, než se to dělo doposud. Samozřejmě se jim budeme dívat pod prsty a brzy zjistíme, kdo si důvěru Výboru zaslouží a kdo ne. To je ale téma pro některé jeho budoucí zasedání.

Bratři a sestry, na můj předchozí otevřený dopis mi přišlo mnoho odpovědí od řadových Sokolů i sokolských činovníků, od jednot a žup. Všechny do jedné byly souhlasné. Za všechny samozřejmě děkuju a budu se snažit na ně postupně odpovědět. V některých přitom zazněly postesky, že za současného vedení ČOS se v jednotách a župách víc úřaduje než cvičí, a taky obavy, že „obyčejní“ Sokolové v téhle aféře nic nezmůžou, že ti „nahoře“ si to nějak zařídí a všechno zůstane při starém. Není to pravda. Pokud každý, komu na Sokolu záleží, udělá alespoň malý krůček, například bude apelovat na vyslance své župy, zlepšení se dostaví!

 

Všechny slušné a poctivé Sokoly srdečně zdravím – Nazdar!

 

JUDr. František Beneš

fbenes.sokol-lhotka@email.cz

Otevřený dopis členům a činovníkům České obce sokolské (z 9. 2. 2023)

Otevřený dopis členům a činovníkům České obce sokolské (z 9. 2. 2023)

Bratři a sestry,

reaguju na mail, který minulý týden rozeslal br. Tesař, ředitel kanceláře ČOS, ve věci „aktuální kauzy“, při níž náš spolek, Česká obec sokolská, přišel o 40 milionů korun a v Tyršově domě spáchala blízká spolupracovnice starostky ČOS sebevraždu.

Z jeho textu vyplývá, že „škoda je opravdu velká“, ale „nijak to neohrožuje činnost našeho spolku a už vůbec ne přípravy sletu“. Takové zlehčování situace považuju za drzost, zejména když pokračuje výzvou, „abyste pokusy novinářů o získání jakýchkoli informací odkázali na našeho tiskového mluvčího … Je důležité, aby od představitelů našeho spolku nevyšly jakékoliv spekulace, které by se objevily v médiích, což by ČOS rozhodně, už v tak složité situaci, nepomohlo.“

        Na webu ČOS https://sokol.eu/aktualita/sokol je pak zveřejněno mj. toto: „Je jednoznačné, že šlo o profesionální podvodnici, která byla s to obejít všechny kontrolní mechanismy jak v ČOS, tak i ty bankovní. Neumíme si představit, jak se podobnému útoku dá zabránit, ale provedeme interní audit a na základě výsledků kontrolní mechanismy zdokonalíme.“ Jinými slovy: My za nic nemůžeme, nešlo to odhalit, ale my zkontrolujeme naše kontrolní mechanismy a zdokonalíme je…

To si opravdu myslí, že jsme všichni praštění medicinbalem a necháme je vyšetřovat skandál, který svou nedbalostí (v nejlepším případě) sami způsobili? Když si v situaci, kdy se členové ČOS skládají po stokoruně na Slet, nechají pod nosem ukrást čtyřicet milionů?!

Na vině je jednoznačně předsednictvo ČOS a především jeho hlava – starostka ČOS Hana Moučková. Ta je ve své funkci už příliš dlouho a za tu dobu si přivlastnila příliš mnoho moci. Mimo jiné drží v rukách mzdy a odměny řady členů předsednictva a dalších vedoucích pracovníků v ústředí ČOS, rozhoduje o jejich další kariéře, takže není divu, že se z nich stali poslušní přikyvovači. Snadno se o tom můžeme přesvědčit v zápisech z jednání předsednictva, kde prakticky všechny návrhy starostky jsou přijímány jednohlasně, i když třeba zjevně odporují Stanovám ČOS (a pak usnesení zase museli zrušit).

Takový přístup by Hana Moučková možná mohla uplatňovat v soukromé firmě, která by jí patřila, ale ne v demokraticky řízeném spolku, jakým by Česká obec sokolská měla být.  Jakoukoli kritiku svého jednání se H. Moučková snažila potlačit silou, neštítila se přitom třeba i uvádět nepravdu – tedy lhát, takže není divu, že kontrolní mechanismy byly v ústředí ČOS značně oslabeny. Důsledkem pak je mimo jiné i aktuální aféra, s astronomickou finanční škodou a zmařeným lidským životem.

        Česká obec sokolská při ní však neutrpěla jen finanční škodu, utrpěla i škodu morální a na své prestiži. Morální proto, že aféra nutně oslabí důvěru členů Sokola v jeho ústředí a povzbudí ty, kdo se snaží vyvést své jednoty z ČOS. Argumentem bude: Proč máme být členy tak skandálně špatně vedeného spolku? A škoda na prestiži se projeví například při žádostech o dotace a granty, při nichž nejspíš často uslyšíme: „To vám máme dát peníze a vy si je pak zase necháte ukrást?“

Bratři a sestry, situace je bezpochyby špatná a její důsledky se s námi potáhnou léta. Jediné, co na ní vidím dobrého, je, že jde o příležitost změnit dosavadní způsob řízení ČOS, v ústředí zdegenerovaný do autokratičnosti, a obnovit skutečně demokratické postupy, na nichž naši dávní předchůdci Sokol založili.

Každá hospodyňka ví, že schody se zametají odshora. Prvním krokem tedy musí být změna ve vedení ČOS. Za samozřejmé bych považoval, že starostka H. Moučková, které se celá aféra děla pod nosem, okamžitě odstoupí. Pokud to neudělala, měl by ji nejbližší Výbor ČOS odvolat. Jedině tak členům České obce sokolské i ostatní veřejnosti dáme najevo, že se snažíme o očistu a nápravu stavu, který nás přivedl do současné situace.

Jak dál postupovat máme popsáno v interních předpisech ČOS. Vedením ČOS by Výbor měl dočasně pověřit důvěryhodnou osobu, a pak rozhodnout, koho z předsednictva ČOS nahradí vhodnými členy Výboru ČOS. Nově obsazené předsednictvo by pak mělo zadat audit, personální a finanční, aby se objasnilo, které pracovníky ústředí skutečně potřebujeme, a jaký kdo měl podíl na současné situaci. Nejde totiž jen o aktuální skandál, ale i o řadu dalších problémů, které stávající předsednictvo neřešilo. Namátkou na podzimním Výboru nadnesená témata: Kdo nese odpovědnost za liknavý přístup předsednictva při řešení odchodu T. J. Sokol Brno 2 z ČOS? Kdo přesně může za špatně uzavřené nájemní smlouvy v Tyršově domě, v jejichž důsledku došlo k velkým škodám? Kdo včas nereagoval, když nájemce přestal platit? A kdo může za špatnou situaci v hostelu ČOS? Byl někdo odvolán z dalšího rozhodování o penězích a smlouvách? Byla vůči někomu uplatněna náhrada škody?

Stejně bychom měli postupovat v otázce náhrady oné čtyřicetimilionové škody. Pokud se ukáže, že někdo v rámci vedení ČOS, počínaje ses. starostkou Moučkovou a dalšími členy předsednictva, nepostupoval s péčí řádného hospodáře, měli bychom na nich vymáhat náhradu alespoň části vzniklé škody.

Bratři a sestry, nedivte se, prosím, že se celé záležitosti tak zevrubně věnuju. Jsem z tradičně sokolské rodiny, v Sokole byli rodiče a prarodiče, je v něm moje žena a čtyři dospělé děti i se svými partnery. Sám jsem byl dlouho předsedou kontrolní komise naší jednoty a nyní jsem řadu let jejím starostou. Vedle toho jsem místopředsedou Rozhodčí komise České obce sokolské (což je jeden z jejích ústředních orgánů) a do nedávna jsem byl řadu let jako právník členem legislativně-právní komise ČOS. Veškeré tyto funkce jsem samozřejmě vždy vykonával zdarma a ve svém volném čase. Na České obci sokolské mi tedy záleží a trápí mě pomyšlení, že by se aktuální aféra měla opět zamést pod koberec. Nemůžeme přeci nechat ty, kdo lajdáctvím, přílišnou submisivitou nebo prostě nedostatečnou opatrností nejednali s péčí řádného hospodáře a způsobili nám všem tak obrovskou škodu, aby dál stáli v čele České obce sokolské a dokonce sami sebe vyšetřovali!

Proto vyzývám členy Výboru ČOS, aby ve společném zájmu Sokola jednali rychle a rázně, na nejbližším zasedání Výboru provedli změnu v čele ČOS a celé naše hnutí nasměrovali zpět na demokratický způsob řízení, jak jej ustanovili dávní zakladatelé Sokola.

Všechny slušné a poctivé Sokoly srdečně zdravím – Nazdar!

JUDr. František Beneš

fbenes.sokol-lhotka@email.cz

PF 2024

PF 2024

S blížícím se novým rokem 2024 Vám přejeme všem členům a příznivcům T.J. Sokol Lhotka hodně zdraví, štěstí, radosti a úspěchů ve všech oblastech života. Těšíme se na setkání s Vámi v novém roce.
Skol spolu v pohybu – Cvičí celá Lhotka 2023 – fotografie

Skol spolu v pohybu – Cvičí celá Lhotka 2023 – fotografie

Akce “Skol spolu v pohybu – Cvičí celá Lhotka” probíhala dne 26.9.2023 a účastnilo se jí přibližně 120 lidí. I když byli pozváni skauti, jejich počet byl omezený. Cvičení vedli cvičitelé Filip, Jirka, Tereza, Míla a sedm žen od Míly. Máme radost, že akce byla úspěšná!

Svoboda nad Úpou 2023 (ženy) – fotografie

Svoboda nad Úpou 2023 (ženy) – fotografie

V termínu 7. až 10. září 2023 se naše Sokolky vydaly na výpravu do Krkonoš. Rozdělily se na dvě skupiny – skupina A – pěší turistika, skupina B – autoturistika.

Absolvovaný program:

Čtvrtek
A) Růžová hora, Portášky přes chatu Jana do Velké Úpy.
B) Kuks, procházka po Svobodě.

Pátek
A) Janské Lázně, Černá Hora, pěšky do Svobody.
B) Pec pod Sněžkou, Sněžka, Velká Úpa, Portášky a zpět, Řízkovna.
Večer bowling.

Sobota
A) Jánské Lázně, Černá Hora pěšky do Pece pod Sněžkou.
B) Jánské Lázně, Černá Hora, procházky.
C) Trutnov Oční
Večeře společná.

Neděle
A) Krakonošova cesta – Mochomůrka.
B) Jánské Lázně, Steska korunami stromů.
C) Trutnov, Oční.

 

Zde jsou některé fotografie z akce: