Browsed by
Tag: TJ Sokol

Dobrá zpráva – cvičení pro děti bude!

Dobrá zpráva – cvičení pro děti bude!

Rádi oznamujeme, že se nám za pomoci našeho bývalého starosty (Petře, díky!) podařilo zajistit cvičení pro předškolní děti a prvňáky každý čtvrtek od 17 do 18 hodin! V liché týdny bude zaměřeno na všestrannost, v sudé týdny na míčové hry. Více podrobností se dozvíte od cvičitelů v hodinách uvedených v rozvrhu cvičení.

Na tomto místě bychom jménem výboru naší TJ chtěli poděkovat našim cvičitelkám žen Alici a Míle, které nám přispěchaly na pomoc, když jsme neměli pro hodiny dětí cvičitele. Alice a Mílo – díky!

Začínáme cvičit!

Začínáme cvičit!

Začínáme cvičit!

Milé členky a členové naší TJ Sokol Lhotka, ale i všichni další zájemci o cvičení!

V týdnu od 12. září začíná opět pravidelné cvičení žen, mužů a dětí v Základní škole v Jílovské ulici na Novodvorské, a to ve stejné dny a hodiny, jako v minulosti.

Rozvrh je tedy tento:

Pondělí:          19 – 20 h ženy – aerobik (velká tělocvična) – začínáme 12. 9.

                        20 – 21 h muži – kopaná (velká tělocvična) – začínáme 12. 9.

Středa:           19 – 20 h ženy  cvičení pro zdraví (malá tělocvična) – začínáme 14. 9.

Čtvrtek:          17 – 18 h děti – předškoláci (malá tělocvična) – začínáme 15. 9.

                        19 – 20 h ženy  kondiční cvičení (malá tělocvična) – začínáme 15. 9.

                        20 – 21 h muži  florbal (velká tělocvična) – začínáme 15. 9.

   Pokud jde o cvičení dětí, je určeno zejména těm v předškolním věku (popřípadě i prvňákům). Podařilo se nám zajistit zkušenou cvičitelku pro liché týdny na cvičení všestrannosti a zkušeného cvičitele pro sudé týdny na míčové hry. Pokud by některá maminka nebo tatínek chtěli absolvovali školení Sokola (jde o dva víkendy) a získat tak kvalifikaci cvičitele, mohli by nám pomoci s vedením hodin cvičení pro děti (náklady na kurz samozřejmě uhradí naše Tělocvičná jednota).

   Ve hře je rovněž rozšíření doby cvičení dětí o půl hodiny, a to tak, že by od 16,30 do 17,15 cvičili rodiče s dětmi a od 17,15 do 18 hodin předškolní děti a prvňáci – to je ale zatím jen úvaha a uvidíme, s jakým zájmem rodičů a dětí by se taková možnost setkala.

   Zveme srdečně všechny zájemce o cvičení, přijďte pokud možno hned na první cvičební hodinu, kde domluvíme další podrobnosti.

   Rádi se s Vámi uvidíme už 1. září od 16 do 18 hodin na našem hřišti na Lhotce (vchod na rohu ulic Vzdušná a v Zahradní čtvrti ) na akci pořádané partnerským skautským oddílem (pozvánku naleznete v Aktualitách na této naší stránce), kdy si můžete prohlédnout naši nově zrekonstruovanou klubovnu a domluvit se se členy výboru naší TJ Sokol Lhotka a s cvičiteli na podrobnostech chystaného cvičení a dalších akcí. Noví zájemci o členství v naší TJ jsou samozřejmě vítáni!

   Těšíme se na Vás!              

                                                                               Výbor TJ Sokol Lhotka