Cvičení v prosinci 2021

Cvičení v prosinci 2021

Vážené sestry a bratři, členové T. J. Sokol Lhotka,

výbor T. J. Sokol Lhotka na základě nesouhlasných vyjádření několika členek jednoty přijal dne 2. 12. 2021 toto rozhodnutí, kterým upravuje své rozhodnutí ze dne 30. 11. 2021 o přerušení cvičení po dobu 6. 12 – 31. 12. 2021:

„Výbor doporučuje členům omezit osobní kontakty na nejnutnější možnou míru, to je včetně dočasného přerušení jakýchkoliv tělovýchovných aktivit v rámci jednoty v době od 6. 12. 2021 do konce roku 2021.

Protože však ze strany státních orgánů nebyla přijata opatření zamezující tělovýchovným aktivitám ve vnitřních prostorách, budou i po dobu 6. 12. – 22. 12. 2021 cvičení v tělocvičnách ZŠ Jílovská probíhat podle nastaveného plánu, pokud příslušný cvičitel je bude ochoten vést.

Výbor výslovně upozorňuje členy na zvýšené riziko přenosu nákazy Covid při cvičeních v tělocvičně v období do konce roku 2021 a ponechává zcela na rozhodnutí a odpovědnosti každého člena jednoty, zda se takovému riziku vystaví.

Současně výbor upozorňuje, že je třeba důsledně dodržovat (odpovídají cvičitelé) vládou předepsané podmínky uvedené na webu https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/posilovny-venkovni-posilovny-sportovni-centra-venkovni-sportoviste

Jde zejména o dodržení následujících pravidel:

  • Prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce nebo
  • Aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
  • U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osoby rozočkované lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.
  • V případě skupinových lekcí od sebe návštěvníci dodržují rozestupy alespoň 1,5 metru.
  • Šatny, převlékárny a ostatní vnitřní prostory je možné používat.

Uvedené podmínky platí ke dni 2. 12. 2021; jelikož však nelze vyloučit jejich změnu, je třeba na uvedeném webu aktuální podmínky sledovat a samozřejmě plnit.“

 

P.s.

Od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 se necvičí z důvodu vánočních prázdnin.

Comments are closed.