Browsed by
Tag: Sokol Lhotka

Mikulášská Nadílka

Mikulášská Nadílka

Tělocvičná jednota Sokol Lhotka

srdečně zve na veřejnou cvičební hodinu

spojenou s

M I K U L Á Š S K O U  N A D Í L K O U

Kdy: Čtvrtek 8. prosince 2016

Kde: Tělocvična ZŠ Jílovská

Čas: 17:00 hodin

Přezůvky s sebou.

mikulas

Těšíme se na Vás !!!!

Pozvánka na Skautské hřiště 1. září 2016

Pozvánka na Skautské hřiště 1. září 2016

Milé Sokolky a Sokolové, členové TJ Sokol Lhotka!

Vezměte své děti a vnoučata a přijďte se seznámit se skautingem!

První školní den, ve čtvrtek 1. září 2016, pořádají naši přátelé, skautky a skauti ze střediska Ostříž, které sídlí na našem hřišti na Lhotce, odpoledne plné her, zakončené opékáním špekáčků.

Bude připravena prohlídka klubovny, ukázka stanů, lukostřelba, trampolína, táborák a další aktivity.

Prohlédnout si můžete i naši sokolskou nově zrekonstruovanou klubovnu a minitělocvičnu!

Akce se koná v areálu TJ Sokol Lhotka na rohu ulic Vzdušná a V zahradní čtvrti od 16 do 18 hodin.

Těší se na Vás skautky a skauti ze 34. střediska Ostříž Praha a členové TJ Sokol Lohotka!

Skautské hřiště 1.9.2016