Mikulášská Nadílka

Mikulášská Nadílka

Tělocvičná jednota Sokol Lhotka

srdečně zve na veřejnou cvičební hodinu

spojenou s

M I K U L Á Š S K O U  N A D Í L K O U

Kdy: Čtvrtek 8. prosince 2016

Kde: Tělocvična ZŠ Jílovská

Čas: 17:00 hodin

Přezůvky s sebou.

mikulas

Těšíme se na Vás !!!!

Comments are closed.