Browsed by
Archiv autora: sokol

Zpráva o zasedání Kontrolní komise TJ Sokol Lhotka ?>

Zpráva o zasedání Kontrolní komise TJ Sokol Lhotka

Zpráva o zasedání Kontrolní komise TJ Sokol Lhotka, předkládaná její Valné hromadě svolané na den 7. 3. 2016 Dne 11. února 2016 se v jídelně MŠ Jílovská v Praze 4 sešla Kontrolní komise naší Tělocvičné jednoty ve složení František Beneš (předseda), Miloslava Celnerová a Alice Vítová, aby provedla kontrolu materiálů předložených hospodářkou TJ Alžbětou Pikulíkovou. Přítomen byl i starosta TJ Jiří Bubeníček. Sestra Pikulíková komisi předložila účetní a související doklady vedené do konce roku 2015, a dále doklady z roku letošního. Jejich kontrolou…

Read More Read More

Seznam kandidátů ?>

Seznam kandidátů

Seznam kandidátů na obsazení funkcí v TJ Sokol Lhotka, předkládaný její Valné hromadě svolané na den 7. 3. 2016 (jména jsou uvedena bez titulů, u výboru s funkcí, na kterou daná osoba kandiduje, u kontrolní komise bez této funkce, protože svého předsedu si podle Stanov ČOS volí komise ze svých členů sama)   Kandidáti do výboru jednoty: František Beneš, kandidát na starostu TJ Matěj Fous, kandidát na místostarostu TJ Jiří Hrbek, kandidát na jednatele TJ Marie Melezinková, kandidátka na hospodářku TJ…

Read More Read More

Hřiště naší Tělocvičné jednoty ?>

Hřiště naší Tělocvičné jednoty

Obec Lhotka byla k Praze připojena v roce 1922. Tehdy měla dvě části – velkostatek a vlastní vesnici, které se nedochovaly, a vznikající čtvrť rodinných domů nazývanou  podle stavebního družstva Tempo. Právě tady naše TJ Sokol Lhotka ve dvacátých letech minulého století získala darem od místního velkostatkáře Alberta Schuberta pozemek pro svou činnost a rozvoj. Jde o současné hřiště v centru Lhotky, ohraničené ulicemi V zahradní čtvrti, K Novému dvoru, Vzdušná a Na příčce. Oplocená parcela číslo 812 má výměru bezmála…

Read More Read More

Přehled o činnosti jednoty za rok 2015 ?>

Přehled o činnosti jednoty za rok 2015

Přehled o činnosti jednoty za rok 2015                         T.J. Sokol Lhotka   V uplynulém kalendářním roce měla naše jednota 110 členů. Z tohoto počtu je 43 dětí , 43 žen a seniorek a 24 mužů. Z celkového počtu 110 členů je 5 cvičitelek. O program ve cvičebních hodinách se pravidelně starají 3 kvalifikované cvičitelky, které mají mimo základní odbornosti i vyšší stupně specializace. Další dvě členky jednoty, které jsou též cvičitelkami, pomáhají se zajištěním hodin v případě nouze. Oddíly mužů cvičí bez přítomnosti kvalifikovaného…

Read More Read More

P O Z V Á N K A na Valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Lhotka ?>

P O Z V Á N K A na Valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Lhotka

P O Z V Á N K A na Valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Lhotka   Termín konání:            pondělí 7. března 2016 Místo konání:              velká tělocvična ZŠ Jílovská, Praha 4 Začátek:                       19.30 hodin Program: Zahájení, pověření zapisovatele, oznámení o usnášení se schopnosti Valné hromady Schválení programu Volba volební a návrhové komise Projednání zprávy o činnosti za rok 2015 Projednání zprávy o hospodaření za rok 2015 Zpráva kontrolní komise Projednání dalšího využití sportovního areálu TJ v ulici Vzdušná Projednání plánu činnosti na rok…

Read More Read More