Seznam kandidátů

Seznam kandidátů

Seznam kandidátů na obsazení funkcí v TJ Sokol Lhotka, předkládaný její Valné hromadě svolané na den 7. 3. 2016

(jména jsou uvedena bez titulů, u výboru s funkcí, na kterou daná osoba kandiduje, u kontrolní komise bez této funkce, protože svého předsedu si podle Stanov ČOS volí komise ze svých členů sama)

 

Kandidáti do výboru jednoty:

František Beneš, kandidát na starostu TJ

Matěj Fous, kandidát na místostarostu TJ

Jiří Hrbek, kandidát na jednatele TJ

Marie Melezinková, kandidátka na hospodářku TJ

 

Kandidáti do kontrolní komise jednoty:

Miloslava Celnerová

Alice Vítová

Vladimír Pohanka

Comments are closed.