Vyšehradský dvojboj

Vyšehradský dvojboj

Přátelé, srdečně vás všechny zveme na již tradiční Vyšehradský dvojboj. Těšíme se na plnou tělocvičnu. Gymnastika patří k našemu životnímu stylu, k dobré pohodě, k posílení a udržení tělesné a psychické svěžesti mládí …

 

T.J. Sokol Vyšehrad pořádá dne 26. 5. 2016

XV. ročník závodu

Vyšehradský dvojboj

 VIII. ročník MEMORIÁLU EMÍLIE BLÁHOVÉ

Ženy:

 • bradla o nestejné výši žerdi
 • kladina

Muži:

 • akrobacie
 • kruhy

Místo konáníSokol Vyšehrad, Rašínovo nábř. 24, Praha 2

Přihlášky: Do 18.5.2016Alena Dvořáková, tel.: 777 208 118

e-mail: a_dvorakova@volny.cz

Podmínky účasti: dobrý zdravotní stav, přihláška

Startovné: 70,- Kč za závodníka 

Cvičební úbor:

Ženy: gymnastický dres, krátké elastické legíny

Mužigymnastický dres, trenýrky, tričko, tílko

Začátek závodu: 17 hod., prezentace od 16 hod.


Kategorie:

 • žáci, žákyně – ročník 2010 a mladší

 • žáci, žákyně – ročník 2007 až 2009

 • žáci, žákyně – ročník 2005 až 2006

 • žáci, žákyně – ročník 2003 až 2004

 • žáci, žákyně – ročník 2001 až 2002

 • dorostenci, dorostenky 1998 až 2000

 • muži, ženy – ročník 1997 a starší

Závodníci na 1 až 3. místě v každé kategorii obdrží diplom a medaili (při účasti minimálně 3 závodníků v dané kategorii). Při malém počtu nahlášených závodníků lze kategorie sloučit (např. ženy a dorostenky, atd.).


Ženy – požadavky 
Bradla o nestejné výši žerdi

Výchozí známka je 9 bodů. Bonifikace prvků vychází z pravidel ČOS.

 • Žákyně 0 a I: volná sestava, nejméně 4 různé prvky, stačí jen na jedné žerdi, unožení je prvek.

 • Žákyně II, III, IV: sestava, nejméně 4 různé prvky, z toho jeden na vyšší žerdi, (unožení není prvek).

 • Ženy, dorostenky: volná sestava, nejméně 5 různých prvků, z toho jeden na vyšší žerdi (unožení není prvek).

Kadina s hudebním doprovodem: 

Výchozí známka je 9 bodů. Bonifikace prvků vychází z pravidel ČOS. Vrchní rozhodčí může udělit speciální bonus až 0,5 b za soulad pohybu s hudbou.

 • Žákyně 0, I: nízká kladina – volná sestava, nejméně 4 prvky z různých skupin (nízká poloha, skok, rovnovážný prvek, akrobatický prvek), min. 2 řady, čas se neměří.

 • Žákyně II, III, IV: volná sestava, nejméně 4 prvky z různých skupin (nízká poloha, skok, rovnovážný prvek, akrobatický prvek), min. 2 řady, čas se neměří.

 • Dorostenky a ženy: volná sestava, nejméně 5 prvků z různých skupin (nízká poloha, skok, rovnovážný prvek, akrobatický prvek, vlna), min. 2 řady, čas se neměří.


Muži – požadavky

Kruhy

 • Žáci 0, I, II: kruhy po ramena nebo doskočné, volná sestava, min. 5 různých prvků (švih je prvek).

 • Žáci III, IV: kruhy po ramena nebo doskočné, volná sestava, min. 5 různých prvků (švih je prvek).

 • Dorostenci, muži: kruhy doskočné, min. 6 různých prvků (švih není prvek).

Akrobacie

 • Žáci 0, I, II: volná sestava, min. 2x projít pásem, min. 5 různých prvků

  povinné prvky: rovnovážný stoj

  cvik uvolněnosti (např. placka, rozštěp)

  libovolný přemet (např. stranou, vpřed)

 • Žáci III, IV, dorostenci, muži: volná sestava, min. 3x projít pásem, min. 7 různých prvků

  povinné prvky: rovnovážný postoj

  cvik uvolněnosti (např. placka, rozštěp)

  libovolný přemet nebo dva přemety stranou ve vazbě (akrobatická řada) 

  stoj na rukou

Na všechny, kteří si chtějí zazávodit pro radost, se těšíme.

 

Praha, duben 2016

Alena Dvořáková

Petr Jirků

Sokol Vyšehrad

 

Comments are closed.