Otevřený dopis členům a činovníkům České obce sokolské (z 18. 2. 2024)

Otevřený dopis členům a činovníkům České obce sokolské (z 18. 2. 2024)

Bratři a sestry,

uplynulo devět dní od doby, kdy jsme se z mailu br. Tesaře, ředitele kanceláře ČOS, dozvěděli o „aktuální kauze“, při níž Česká obec sokolská přišla o 40 milionů korun a v Tyršově domě spáchala blízká spolupracovnice starostky ČOS sebevraždu. Na jeho sdělení jsem hned 9. 2. reagoval otevřeným dopisem, který je připojen níže.

Od té doby se mnohé událo. Zasedalo předsednictvo ČOS, které v zápisu uvedlo, že „si všichni členové Předsednictva ČOS uvědomují odpovědnost vyplývající z jejich pozice. I přesto jsou … v této složité situaci připraveni pracovat pro ČOS, především v souvislosti s finálními přípravami letošního XVII. všesokolského sletu“. Tedy žádná sebereflexe a ani slovo o konkrétních důsledcích této odpovědnosti, což považuju za nepřijatelné. Zatím doložená škoda se přitom vyšplhala značně výše, a protože jde převážně zřejmě o úvěrový podvod, bude k ní třeba připočíst úroky (jistě nemalé) a dále platby za právní zastoupení. Celkem tedy půjde odhadem o 50 milionů korun, ne-li víc. (A pokud by šlo o úvěrový podvod, nechci domyslet, že by se za vylákaný úvěr ručilo sokolský majetkem, například Tyršovým domem…)

Na webu ČOS se o osobě, která spáchala přímo v Tyršově domě sebevraždu, hovoří jako o „profesionální podvodnici, která pomocí profesionálně zfalšovaných dokumentů podvedla banku i ČOS“. Tady je třeba říci, že šlo o Elišku Colding, sekretářku starostky ČOS Hany Moučkové, kterou H. Moučková pověřovala  svým zastupováním například v jednání s Národní sportovní agenturou (https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2022/08/NSA_106_27.pdf, konec 1. odstavce Odůvodnění) a v oficiálních dokumentech ji označovala jako „asistentku starostky ČOS“.

Vztahy mezi Hanou Moučkovou a Eliškou Colding přitom silně překračovaly běžný pracovně právní rámec a neomezovaly se jen na pracovní otázky, obě spolu například trávily dovolenou.

E. Colding měla být pověřena i jednáním s bankou, kdy například měla zřídit termínovaný účet ČOS, ale místo toho založila účet běžný a mnohamilionovou částku z něj odčerpala. Je přitom neuvěřitelné, že to nikdo po ní nezkontroloval! Pokud to tak je, samozřejmě jí to usnadnilo jednání s bankou při dalším podvodném jednání jménem ČOS.

Domnívám se proto, že ona nyní často zdůrazňovaná rafinovanost Elišky Colding, „která pomocí profesionálně zfalšovaných dokumentů podvedla banku i ČOS“ je jen kouřovou clonou, která má zakrýt lajdáctví a nedůslednou kontrolu práce osobní asistentky starostky Hany Moučkové. Policie jistě objasní, jak to bylo s oprávněními k užívání datové schránky ČOS a kdo zanedbal její kontrolu, kdo zanedbal komunikaci s bankou, při jejímž řádném výkonu by se na nekalé jednání přišlo dříve, i jakého druhu a jak rozsáhlá byla „oprávnění“, která své asistentce svěřila Hana Moučková.

Výsledek však, bohužel, známe už nyní. Obrovská finanční škoda, strašná ostuda pro celou Českou obec sokolskou, znechucení řadových Sokolů a sokolských činovníků.

A v této situaci starostka ČOS v zápisu z jednání předsednictva uvádí, že „je připravena a schopna jít dál a pokračovat ve vedení ČOS.“

To věřím! Vždyť co by po tak velké ostudě jinde dělala! (A taky by přišla o možnost z první ruky získávat informace o případu, při jehož objasňování může dojít k zajímavým a pro leckoho nepříjemným zjištěním.)

Předsednictvo ČOS svolalo na sobotu 9. 3. zasedání Výboru ČOS, přičemž do programu jeho jednání nezařadilo bod s návrhem na hlasování o odvolání Hany Moučkové z funkce starostky ČOS. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že Hana Moučková je zaměstnankyní nás všech, členů České obce sokolské. Je placena ze společných peněz a pokud nejsme s její prací spokojeni, máme právo ji propustit. Vždyť který spolek nebo podnik by si ponechal v čele osobu, které její asistentka po nosem ukradla tak obří sumu!

Nerozhodujeme o tom přímo, ale prostřednictvím svých zástupců, vyslanců našich žup, kteří jsou členy Výboru ČOS. Pokud se tedy domníváte, že současná aféra je poslední (a současně zdaleka největší) kapkou v množině problémů, které se v Sokole za vedení H. Moučkové nakupily, obraťte se v rámci své župy na svého vyslance ve Výboru ČOS a tlumočte mu svůj názor, jak by měl postupovat při hlasování o změně v čele ČOS. A samozřejmě je třeba, aby už teď některý z vyslanců vznesl na předsednictvo ČOS požadavek, aby do programu jednání Výboru byl zařazen bod „Hlasování o odvolání Hany Moučkové z funkce starostky České obce sokolské“.

Hlasovat by se mělo i v případě, že by se H. Moučková z jakéhokoli důvodu na zasedání Výboru nedostavila, z jejího postoje totiž jasně vyplývá, že se své funkce chce držet jako… (však více co).

Pokud by k jejímu odvolání skutečně došlo, Výbor by postupoval podle Směrnice ČOS č. 5/2018 – Volební řád Výboru ČOS

(https://docs.google.com/document/d/1CN9TJ9RF3qqQsDrMR1tK1nmeJvKh6BOe/edit),

konkrétně podle jeho článku 6, odstavec 2, podle nějž „V případě odvolání starosty přecházejí jeho práva a povinnosti na 1. místostarostu, který zajišťuje veškeré činnosti starosty ČOS do příštího zasedání Výboru ČOS, který zvolí nového starostu s mandátem do konce volebního období.“ Volební řád řeší i situaci, kdy by 1. místostarosta funkci starosty nechtěl nebo nemohl převzít, takže máme vodítko, jak v této věci postupovat.  

Pokud jde o ostatní členy předsednictva ČOS, navrhuju se otázkou vyslovení důvěry v období před Sletem nezabývat a dát jim možnost, aby ukázali, jestli jsou ochotni a schopni vést Českou obec sokolskou lépe a demokratičtěji, než se to dělo doposud. Samozřejmě se jim budeme dívat pod prsty a brzy zjistíme, kdo si důvěru Výboru zaslouží a kdo ne. To je ale téma pro některé jeho budoucí zasedání.

Bratři a sestry, na můj předchozí otevřený dopis mi přišlo mnoho odpovědí od řadových Sokolů i sokolských činovníků, od jednot a žup. Všechny do jedné byly souhlasné. Za všechny samozřejmě děkuju a budu se snažit na ně postupně odpovědět. V některých přitom zazněly postesky, že za současného vedení ČOS se v jednotách a župách víc úřaduje než cvičí, a taky obavy, že „obyčejní“ Sokolové v téhle aféře nic nezmůžou, že ti „nahoře“ si to nějak zařídí a všechno zůstane při starém. Není to pravda. Pokud každý, komu na Sokolu záleží, udělá alespoň malý krůček, například bude apelovat na vyslance své župy, zlepšení se dostaví!

 

Všechny slušné a poctivé Sokoly srdečně zdravím – Nazdar!

 

JUDr. František Beneš

fbenes.sokol-lhotka@email.cz

Comments are closed.