Otevřený dopis členům a činovníkům České obce sokolské (z 9. 2. 2024)

Otevřený dopis členům a činovníkům České obce sokolské (z 9. 2. 2024)

Bratři a sestry,

reaguju na mail, který minulý týden rozeslal br. Tesař, ředitel kanceláře ČOS, ve věci „aktuální kauzy“, při níž náš spolek, Česká obec sokolská, přišel o 40 milionů korun a v Tyršově domě spáchala blízká spolupracovnice starostky ČOS sebevraždu.

Z jeho textu vyplývá, že „škoda je opravdu velká“, ale „nijak to neohrožuje činnost našeho spolku a už vůbec ne přípravy sletu“. Takové zlehčování situace považuju za drzost, zejména když pokračuje výzvou, „abyste pokusy novinářů o získání jakýchkoli informací odkázali na našeho tiskového mluvčího … Je důležité, aby od představitelů našeho spolku nevyšly jakékoliv spekulace, které by se objevily v médiích, což by ČOS rozhodně, už v tak složité situaci, nepomohlo.“

        Na webu ČOS https://sokol.eu/aktualita/sokol je pak zveřejněno mj. toto: „Je jednoznačné, že šlo o profesionální podvodnici, která byla s to obejít všechny kontrolní mechanismy jak v ČOS, tak i ty bankovní. Neumíme si představit, jak se podobnému útoku dá zabránit, ale provedeme interní audit a na základě výsledků kontrolní mechanismy zdokonalíme.“ Jinými slovy: My za nic nemůžeme, nešlo to odhalit, ale my zkontrolujeme naše kontrolní mechanismy a zdokonalíme je…

To si opravdu myslí, že jsme všichni praštění medicinbalem a necháme je vyšetřovat skandál, který svou nedbalostí (v nejlepším případě) sami způsobili? Když si v situaci, kdy se členové ČOS skládají po stokoruně na Slet, nechají pod nosem ukrást čtyřicet milionů?!

Na vině je jednoznačně předsednictvo ČOS a především jeho hlava – starostka ČOS Hana Moučková. Ta je ve své funkci už příliš dlouho a za tu dobu si přivlastnila příliš mnoho moci. Mimo jiné drží v rukách mzdy a odměny řady členů předsednictva a dalších vedoucích pracovníků v ústředí ČOS, rozhoduje o jejich další kariéře, takže není divu, že se z nich stali poslušní přikyvovači. Snadno se o tom můžeme přesvědčit v zápisech z jednání předsednictva, kde prakticky všechny návrhy starostky jsou přijímány jednohlasně, i když třeba zjevně odporují Stanovám ČOS (a pak usnesení zase museli zrušit).

Takový přístup by Hana Moučková možná mohla uplatňovat v soukromé firmě, která by jí patřila, ale ne v demokraticky řízeném spolku, jakým by Česká obec sokolská měla být.  Jakoukoli kritiku svého jednání se H. Moučková snažila potlačit silou, neštítila se přitom třeba i uvádět nepravdu – tedy lhát, takže není divu, že kontrolní mechanismy byly v ústředí ČOS značně oslabeny. Důsledkem pak je mimo jiné i aktuální aféra, s astronomickou finanční škodou a zmařeným lidským životem.

        Česká obec sokolská při ní však neutrpěla jen finanční škodu, utrpěla i škodu morální a na své prestiži. Morální proto, že aféra nutně oslabí důvěru členů Sokola v jeho ústředí a povzbudí ty, kdo se snaží vyvést své jednoty z ČOS. Argumentem bude: Proč máme být členy tak skandálně špatně vedeného spolku? A škoda na prestiži se projeví například při žádostech o dotace a granty, při nichž nejspíš často uslyšíme: „To vám máme dát peníze a vy si je pak zase necháte ukrást?“

Bratři a sestry, situace je bezpochyby špatná a její důsledky se s námi potáhnou léta. Jediné, co na ní vidím dobrého, je, že jde o příležitost změnit dosavadní způsob řízení ČOS, v ústředí zdegenerovaný do autokratičnosti, a obnovit skutečně demokratické postupy, na nichž naši dávní předchůdci Sokol založili.

Každá hospodyňka ví, že schody se zametají odshora. Prvním krokem tedy musí být změna ve vedení ČOS. Za samozřejmé bych považoval, že starostka H. Moučková, které se celá aféra děla pod nosem, okamžitě odstoupí. Pokud to neudělala, měl by ji nejbližší Výbor ČOS odvolat. Jedině tak členům České obce sokolské i ostatní veřejnosti dáme najevo, že se snažíme o očistu a nápravu stavu, který nás přivedl do současné situace.

Jak dál postupovat máme popsáno v interních předpisech ČOS. Vedením ČOS by Výbor měl dočasně pověřit důvěryhodnou osobu, a pak rozhodnout, koho z předsednictva ČOS nahradí vhodnými členy Výboru ČOS. Nově obsazené předsednictvo by pak mělo zadat audit, personální a finanční, aby se objasnilo, které pracovníky ústředí skutečně potřebujeme, a jaký kdo měl podíl na současné situaci. Nejde totiž jen o aktuální skandál, ale i o řadu dalších problémů, které stávající předsednictvo neřešilo. Namátkou na podzimním Výboru nadnesená témata: Kdo nese odpovědnost za liknavý přístup předsednictva při řešení odchodu T. J. Sokol Brno 2 z ČOS? Kdo přesně může za špatně uzavřené nájemní smlouvy v Tyršově domě, v jejichž důsledku došlo k velkým škodám? Kdo včas nereagoval, když nájemce přestal platit? A kdo může za špatnou situaci v hostelu ČOS? Byl někdo odvolán z dalšího rozhodování o penězích a smlouvách? Byla vůči někomu uplatněna náhrada škody?

Stejně bychom měli postupovat v otázce náhrady oné čtyřicetimilionové škody. Pokud se ukáže, že někdo v rámci vedení ČOS, počínaje ses. starostkou Moučkovou a dalšími členy předsednictva, nepostupoval s péčí řádného hospodáře, měli bychom na nich vymáhat náhradu alespoň části vzniklé škody.

Bratři a sestry, nedivte se, prosím, že se celé záležitosti tak zevrubně věnuju. Jsem z tradičně sokolské rodiny, v Sokole byli rodiče a prarodiče, je v něm moje žena a čtyři dospělé děti i se svými partnery. Sám jsem byl dlouho předsedou kontrolní komise naší jednoty a nyní jsem řadu let jejím starostou. Vedle toho jsem místopředsedou Rozhodčí komise České obce sokolské (což je jeden z jejích ústředních orgánů) a do nedávna jsem byl řadu let jako právník členem legislativně-právní komise ČOS. Veškeré tyto funkce jsem samozřejmě vždy vykonával zdarma a ve svém volném čase. Na České obci sokolské mi tedy záleží a trápí mě pomyšlení, že by se aktuální aféra měla opět zamést pod koberec. Nemůžeme přeci nechat ty, kdo lajdáctvím, přílišnou submisivitou nebo prostě nedostatečnou opatrností nejednali s péčí řádného hospodáře a způsobili nám všem tak obrovskou škodu, aby dál stáli v čele České obce sokolské a dokonce sami sebe vyšetřovali!

Proto vyzývám členy Výboru ČOS, aby ve společném zájmu Sokola jednali rychle a rázně, na nejbližším zasedání Výboru provedli změnu v čele ČOS a celé naše hnutí nasměrovali zpět na demokratický způsob řízení, jak jej ustanovili dávní zakladatelé Sokola.

Všechny slušné a poctivé Sokoly srdečně zdravím – Nazdar!

JUDr. František Beneš

fbenes.sokol-lhotka@email.cz

Comments are closed.