Otevřený dopis členům a činovníkům České obce sokolské (z 25. 2. 2024)

Otevřený dopis členům a činovníkům České obce sokolské (z 25. 2. 2024)

Bratři a sestry,

na své dva předchozí otevřené dopisy jsem k dnešnímu dni dostal mailem 219 reakcí, z toho pouhé 4 nesouhlasné, ostatní byly kladné a povzbuzující. Napsali mi činovníci i řadoví členové Sokola, řada výborů jednot, a dokonce i župy. Za všechny tyto reakce děkuju, všechny jsou užitečné a na všechny se snažím alespoň stručně odpovídat.

Napřed k těm čtyřem. Hned první přišla od člena předsednictva ČOS a předsedy odboru sportu bc. Jana Haupta, Dis., který mi napsal: „S dokumentem naložím dle vlastního uvážení a zaujmu k události své stanovisko bez tvého pokusu nápovědi, nebo doporučení. Jsem plnoletý a mám svůj vlastní názor.“ Odpověděl jsem mu stejně ironicky: „Milý bratře, nic jiného od Tebe ani neočekávám, je mi jasné, že si kapři rybník sami nevypustí.“

Další dvě nesouhlasné odpovědi doporučovaly, aby se se změnami počkalo, až věc policie vyšetří a soudy o ní rozhodnou. Na to jsem odpověděl, že přece není možné přejít bez povšimnutí tak obrovský průšvih, jakým je škoda ve výši 40 milionů korun! Jak víme z jiných případů, než se věc policejně vyšetří a soudně uzavře, bude to trvat léta. Proti E. Colding navíc nebude možné pokračovat v trestním řízení z důvodu jejího úmrtí. Objasnění případné trestní odpovědnosti dalších osob je samozřejmě nutné nechat na policii. A to máme do té doby nechat ty, kteří věc nepochybně zavinili, aby dál stejně nezodpovědně hospodařili se společnými penězi a mohli tak způsobit další škody? Určitě ne. Nic nám přece nebrání v tom, abychom vlastními silami a kontrolními mechanismy objasnili manažerské selhání konkrétních osob.

Čtvrtý pisatel napsal, že podle něj nepracuju s ověřenými podklady a dokonce uvedl: „Osobně si myslím, že tvé otevřené dopisy poškozují ČOS mnohem více, než ukradených 40 milionů.“ K tomu je samozřejmě těžké něco dodat…

            Zbylých 215 mailů pak vyjadřovalo podporu snaze změnit k lepšímu poměry ve vedení ČOS a do jejího čela zvolit nového starostu nebo starostku.

Je přitom zajímavé, že mnoho mailů mi přišlo po zveřejnění otevřeného dopisu starostky ČOS Hany Moučkové. Píše v něm mimo jiné, že není zvyklá utíkat z boje a „Jsem připravena a hlavně schopna dál pokračovat ve vedení ČOS.“ Na to ironicky reagovala jedna pisatelka: „Sestra starostka bojuje především o svůj flek! Každý další den ve funkci je dobrý! Pro peníze (a možná i k zahlazení stop…).“ Uvedenou citaci jsem neověřoval a ponechávám ji bez komentáře. Za mnohem důležitější totiž považuju přiznání H. Moučkové, když ve svém vyjádření říká o své asistentce: Věděla jsem, že je v insolvenci.

Doufal jsem totiž, že sestra starostka ČOS bude mít tolik soudnosti, že v souvislosti se současným skandálem sama odstoupí a nebude třeba rozebírat dopodrobna, co se vlastně stalo a co zavinila. Neudělala to, proto se na věc podívejme podrobněji.

Kdybych byl novinář a psal o věci článek, opatřil bych ho titulkem „Pustila lišku do kurníku“ – i když by to nebylo výstižné, protože přesnější by bylo „Zaměstnala lišku v kurníku!“.

Sestra Moučková totiž jako svou asistentku zaměstnala podvodnici, která napálila a podvedla dlouhou řadu osob a firem, a protože nešlo o nic rafinovaného, vždycky to vyšlo najevo, a nakonec na ni bylo uvaleno deset (!) exekucí. Doklad o tom posílám v příloze.

Tato asistentka starostky ČOS, Eliška Colding, se už ve svých 25 letech dopustila několika trestných činů, za což byla pravomocně odsouzena, a to „za spáchání pokračujícího zločinu úvěrového podvodu dle § 211 odst. 1, odst. 5 písm. c) trestního zákoníku, dílem dokonaného, dílem ve stádiu pokusu za použití § 21 odst. 1 trestního zákoníku, v souběhu s přečinem poškození cizích práv dle § 181 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) trestního zákoníku a přečinem padělání a pozměnění veřejné listiny dle § 348 odst. 1, 2 písm. b) trestního zákoníku, dílem dokonaného, dílem ve stádiu pokusu za použití § 21 odst. 1 trestního zákoníku, za což jí byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání tří let, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu pěti let za současného stanovení dohledu Probační a mediační služby České republiky.“ Současně jí soud uložil uhradit škodu ve výši 2 miliony korun. Doklad o tom rovněž posílám v příloze.

Škodu však nesplácela a ve svém podvodném jednání naopak pokračovala.

Přes tyto varovné signály, o nichž věděla (pamatujete? Věděla jsem, že je v insolvenci.“), přijala sestra Moučková Elišku Colding jako svou asistentku a zjevně jí umožnila přístup do datové schránky ČOS a do svého mailu (jaké další pravomoci měla, jistě objasní policejní vyšetřování). A jak se říká, příležitost dělá zloděje, a výsledek už známe – škoda v aktuální výši 46 milionů korun (+ úroky a náklady právního zastoupení), a to nejspíš ještě není všechno.

Podotýkám, že nalezení informací o podvodnické minulosti E. Colding mi na internetu trvalo asi 3 minuty a bylo to zdarma – prostě jsem se podíval na www.justice.cz, kde jsem do rubriky Insolvenční rejstřík zadal jméno Eliška Colding a objevila se mi celá ta hrůza. Nakonec to může zkusit najít každý a seznámit se s tím.

Jen o trošku déle trvalo získání Výpisu z exekucí a musel jsem uhradit poplatek 60 Kč. Výsledek je v příloze.

Sestra Moučková za více než 4 roky působení Elišky Colding v jejích službách neudělala ani první, ani druhé. Aniž by se obtěžovala s jakýmkoli ověřováním její minulosti a ačkoli věděla, že je E. Colding v insolvenci, vpustila odsouzenou podvodnici do samého srdce České obce sokolské, do svého sekretariátu, a tam ji zjevně bez kontroly nechala dělat, co chtěla. Výsledek už známe…

To je podle mého názoru tak závažné manažerské selhání, že sestra Moučková už prostě nemá v čele ČOS co pohledávat!

K tomu se vyjádřilo i několik pisatelů, jedna reakce na ukázku: „Je to, jako kdyby ředitelka mateřské školky zaměstnala odsouzeného pedofila, ten tam znásilnil dítě a ona by pak prohlásila, že je z toho zklamaná, ale je připravena, a hlavně schopna dál pokračovat ve vedení školky!“

Skandál s podvodem Elišky Colding, umožněný naprostým zanedbáním kontrolních mechanismů a neuvěřitelně lehkomyslným jednáním sestry Moučkové (tedy alespoň doufám, že šlo pouze o lehkomyslné jednání, ale o tom asi víc zjistí policie), pominout nemůžeme – i když vidím snahy některých činovníků zamést jej pod koberec. Dluh 40 milionů korun s největší pravděpodobností budeme muset zaplatit. A i kdyby nějakým zázrakem ne, skutečnost, že se něco takového mohlo stát, a to přímo v sekretariátu starostky ČOS, je dostatečným důvodem, abychom v čele České obce sokolské provedli okamžitou změnu.

Vedle otázky etické je tu totiž i mnohem hmatatelnější otázka finanční, a na tu bychom neměli zapomínat – týká se totiž každého z nás. Vedle rizika, že budeme muset ze společných peněz zaplatit nemalou škodu (plus úroky + náklady na právní zastoupení), je tu i riziko do budoucna. Prostor pro získávání peněz na činnost jednot, žup i celé České obce sokolské je omezený a panuje v něm velká konkurence. Jsou tu i jiná sportovní uskupení, a i když s nimi máme korektní vztahy, myslíte, že v době všeobecného šetření nepoukážou škodolibě na to, že Sokolu je zbytečné něco dávat, když si to stejně nechá ukrást, vždyť v jeho čele sedí stejná osoba, jejíž asistentka to v klidu prováděla!?

Od skandální události se prostě musíme oprostit, udělat za ní tlustou čáru a vyslat signál, že to byla chyba konkrétních osob, s nimiž jsme se pro obrovské manažerské selhání rozešli. Jinak to všichni s sebou poneseme jako stigma a v závodech o získání peněz to bude koule na noze, kvůli které doběhneme jako poslední…

Co nám tedy zbývá? Každý, kdo chce usilovat o změnu k lepšímu, o jasné distancování od toho nedobrého, co se stalo, by měl ve své župě zjistit, kdo je jejím vyslancem na zasedání Výboru ČOS 9. března, a tohoto vyslance vyzvat, aby se jednání Výboru určitě zúčastnil, a současně mu sdělit svůj názor, jak by měl hlasovat o odvolání sestry Hany Moučkové z funkce starostky České obce sokolské. Návrh na její odvolání podal člen Výboru ČOS bratr JUDr. Jan Mandát a je zařazen jako bod 7 jednání Výboru. Pokud k odvolání dojde, může to být mezník, od nějž v Sokole začněme psát novou kapitolu.

Všechny slušné a poctivé sokoly srdečně zdravím – Nazdar!

JUDr. František Beneš

fbenes.sokol-lhotka@email.cz

PS: Pokud jde o Slet, souhlasím s tím, že to je teď nejdůležitější věc. I proto navrhuju, aby Výbor odvolal jen H. Moučkovou, jejíž manažerské selhání je nepochybné, ale ostatní členy předsednictva ponechal ve funkcích. Po Sletu bude dost času zabývat se případně tím, kdo je pro ČOS přínosem a kdo ne.

Přílohy:

Comments are closed.