Hřiště naší Tělocvičné jednoty

Hřiště naší Tělocvičné jednoty

Obec Lhotka byla k Praze připojena v roce 1922. Tehdy měla dvě části – velkostatek a vlastní vesnici, které se nedochovaly, a vznikající čtvrť rodinných domů nazývanou  podle stavebního družstva Tempo. Právě tady naše TJ Sokol Lhotka ve dvacátých letech minulého století získala darem od místního velkostatkáře Alberta Schuberta pozemek pro svou činnost a rozvoj. Jde o současné hřiště v centru Lhotky, ohraničené ulicemi V zahradní čtvrti, K Novému dvoru, Vzdušná a Na příčce. Oplocená parcela číslo 812 má výměru bezmála hektar (přesně 9.191 m2) s jde o největší plochu určenou ke sportování v naší čtvrti.

V údobí první republiky si tu Sokolové postavili několik dřevěných staveb sloužících k jejich činnostem a zbudovali hřiště s běžeckou drahou. Poúnorovým režimem však bylo hřiště Sokolu odebráno, chátralo, a trvalo řadu let, než se je jednotě po roce 1989 podařilo vysoudit zpět.

Nyní je našimi členy užíváno jen omezeně; plocha a stavby jsou už řadu let přenechány do nájmu různým subjektům, mimo jiné turistům a skautům. Z nájmu plyne jednotě každoročně zhruba 150.000 korun, které jsou využívány k financování sportovních činností, například k úhradě části nájemného za tělocvičnu ve škole Jílovská či k dotování členských příspěvků.

Členové výboru jednoty v končícím volebním období dospěli postupně ke zjištění, že je agenda spojená s pozemkem neúměrně zatěžuje, a předložili proto ČOS (Česká obec sokolská) návrh na převod pozemku do majetku ČOS. Kandidáti do funkcí v novém výboru, který bude volen na nadcházející valné hromadě TJ, tento záměr nesdílejí a vyjádřili připravenost se funkcí ujmout s tím, že jedním z hlavních cílů jejich činnosti bude zachování vlastnictví hřiště pro jednotu a postupné vytváření podmínek pro jeho alespoň částečné užívání členy jednoty.

Jiří Hrbek

František Beneš

Comments are closed.