Přehled o činnosti jednoty za rok 2015

Přehled o činnosti jednoty za rok 2015

Přehled o činnosti jednoty za rok 2015

                        T.J. Sokol Lhotka

 

V uplynulém kalendářním roce měla naše jednota 110 členů.
Z tohoto počtu je 43 dětí , 43 žen a seniorek a 24 mužů.
Z celkového počtu 110 členů je 5 cvičitelek.

O program ve cvičebních hodinách se pravidelně starají 3 kvalifikované cvičitelky, které mají mimo základní odbornosti i vyšší stupně specializace. Další dvě členky jednoty, které jsou též cvičitelkami, pomáhají se zajištěním hodin v případě nouze. Oddíly mužů cvičí bez přítomnosti kvalifikovaného cvičitele.

Pravidelné cvičební hodiny: pondělí cvičení žactva, žen aerobik a muži kopaná. Ve středu cvičení pro zdraví, ve čtvrtek cvičení předškolních dětí, ženy kondiční cvičení a muži florbal.
Od začátku r. 2015 přestal jako cvičitel pracovat starosta jednoty br. Bubeníček. Došlo k úpravě cvičebního rozvrhu, kdy se zrušil žákovský florbal a cvičení žactva se přesunulo na čtvrtek.
Od září 2015 byla pro nedostatek cvičitelů zrušena cvičební hodina žactva.
V jednotě tedy cvičí pouze předškolní děti a dospělí. V oddíle předškoláků platí průběžně stop stav –  s ohledem na vysoké počty zájemců. Do ostatních oddílů jsou noví členové přijímáni i v průběhu cvičebního roku.

Další vzdělávání cvičitelů: dle nabídky seminářů a školení ÚŠ ČOS se cvičitelky zúčastnily seminářů zdravotní Tv a seminářů pro kategorii předškolního žactva. Školení II.tř. aerobiku, na které je již 2 roky přihlášena s. Vítová, se opět pro malý počet přihlášek neuskutečnilo.     S. Čemusová se jako lektorka podílela na programu oblastního srazu cvičitelů, lektorovala na sokolském semináři “Pohádky v hodinách Rd+Pd“ a spolu s dětmi lektorovala na mezinárodním semináři ČASPV pro cvičitele této věkové kategorie.

Akce jednoty: Pro oddíl předškoláků byla připravena hodina společného sportování s rodiči. Koncem kalendářního roku pak mikulášská cvičební hodina s nadílkou.
Z minulých let víme, že o mimořádné akce není z řad členstva velký zájem a počty cvičenců  ,„z ulice“, kteří si chtějí přijít zacvičit např. v sobotu, jsou velmi malé. V porovnání  času cvičitelů a peněz za pronájem tělocvičen oproti zájmu veřejnosti, je tedy tato akce nerentabilní. Nedokáže do hodin dospělých přilákat nové členy. Stejně tak nejsme schopni pro minimální počet cvičitelů dokonale připravit program na pozemku naší jednoty. Ojedinělé pokusy zůstaly – i přes   inzerování akce – téměř bez odezvy veřejnosti.  Bohužel ani rodičovská veřejnost není mimo pravidelné hodiny příliš sportování nakloněna a tak nejsou již několikátým rokem obsazovány ani závody v gymnastice či míčovém trojboji předškoláků……

Muži se zúčastnili , jako každý rok florbalového turnaje v Berouně, kde statečně reprezentovali naši TJ a skončili na skvělém třetím místě. Turnaj byl kvalitně obsazen mužstvy, které startují v nižších florbalových ligách Praze a okolí. Tím je toto umístění velice ceněné.

Ve spolupráci  s  TO Trilobit bylo opět zorganizováno a uskutečněno 11 různě dlouhých a obtížných turistických výletů po středních Čechách – např. „Středočeská šedesátka“ či Karlštejnská tlapička.

Ivana Čemusová

Comments are closed.